TILLÄGGSPROGRAMMET

Som ett komplement till Grundprogrammet så erbjuder även Prosperita AB kvalificerat stöd för problem
relaterade till en rad andra områden genom Tilläggsprogrammet. Utifrån varje klients specifika behov
anpassas vårdplanen och fokus läggs på att tillföra spetskompetens inom specifika områden och tillgodose
specifika behov antingen internt eller via någon av våra kvalitetssäkrade samarbetspartners.

Exempel på områden där Tilläggsprogrammet kan bli aktuellt är:

  • MISSBRUK
  • KRIMINALITET
  • VÅLD I NÄRA RELATIONER
  • HEDERSRELATERADE PROBLEM
  • ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

För varje tilläggsprogram tillkommer en dygnsavgift och vid behov av någon av dessa  lämnas separat
prisförslag efter samtal och godkännande av ansvarig handläggare.