MÅL & VISION

Prosperita AB har ett mål och en vision och det är att efter genomgått vårt program skall man vara rustad
för att möta framtiden på egna ben. De verktyg du får med dig skall vara av den art att struktur, rutiner
samt kunskap om hur du interagerar med samhällets olika funktioner skall kunna göra dig till en självständig
individ.