MÅLGRUPP

Vi vänder oss till individer med psykosocial problematik som är redo för ett eget boende men är i behov av
stöd för en självständig hållbar framtid.