INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE

 

De senaste åren har samhället präglats av förändringar av olika slag. Förändringar som inneburit att behov
uppstått inom många olika verksamhetsområden. Behov som lett till möjligheter. Prosperita AB är ett ungt
företag men med mångårig erfarenhet av sociala insatser som har identifierat dessa behov och som valt att
fokusera på möjligheterna genom att tillgodose dessa. Detta är den största anledningen tlll att vi
vill komma i kontakt med er då behöver er hjälp med att framgångsrikt kunna fortsätta göra så.

Prosperita AB erbjuder ett öppenvårdsprogram, Prospera, vilket omfattar stöd av olika slag till personer
med psykosocial problematik som är på väg ut i det verkliga livet. Med en grund i träningslägenheter
tillsammans med kvalificerade kontaktpersoner skapar vi möjligheter för dessa ungdomar att återgå till
en normal vardag. En vardag som är en självklarhet för oss men som oftast är en dröm för våra målgrupper.

Prosperita AB jobbar företrädesvis på uppdrag av kommunernas socialtjänst som beviljat personer bistånd
till vårt program under en tid av minst 6 månader. Merparten har dock placeringstider på mellan 18-36 månader.
Prosperita AB är ansvariga för klienten under hela vårdtiden och står för lägenhetskontraktet till dess
att klienten eventuellt har möjligheten att själv ta över det.

Vi är fullständigt medvetna om att bostadsmarknaden är svår att komma in på och förstahandskontrakt är
oftast en utopi för vissa av våra klienter. Genom att genomgå vårt öppenvårdsprogram Prospera ger vi
dock våra klienter en betydligt större chans att lyckas bli en del av något de en gång drömde om.
Våra ungdomar har egentligen inga andra svårigheter än att de saknar familj/nätverk samt med
försörjningen. De går i skolan och är socialtjänstens ansvar fram till ca 20 års ålder. Därefter har
de egen försörjning, oftast i form av studiemedelfrån CSN. De bor således i egen lägenhet som vi står
för och de har en kvalificerad kontaktperson som ansvarar för allt stöd som den unge behöver i sin
vardag tills den dag då programmet tar slut och de förhoppningsvis kan överta lägenheten och kontraktet
från oss.

Vi samarbetar idag med ett flertal fastighetsägare genom vilka vi har lägenheter i Malmö, Helsingborg,
Hässsleholm och Trelleborg. Mot bakgrund av ovanstående är vi därför intresserade av att få tillgång
till fler lägenheter i bra områden där hyran är attraktiv både för oss och er som hyresvärd.

Det är vår förhoppning att vi väckt ert intresse och vi ser fram emot att höra från er för en vidare
diskussion. Kontakt

Med vänlig hälsning