GRUNDPROGRAMMET

PROSPERA är ett tränings- och integrationsprogram i öppenvård med utgångspunkt från det salutogena
förhållningssättet och riktar sig till personer från olika kulturer med psykosocial problematik. Programmet
är uppdelat i två delar, Grundprogram samt Tilläggsprogram och inleds med att en handlings- och
genomförandeplan upprättas utifrån varje klients individuella behov. Grundprogrammet erbjuder:

 • Fullt möblerad träningslägenhet
 • Dator med uppkoppling
 • Tillgång till friskvård
 • Reseersättning inom regionen
 • Min hälsa – Friskvård i samarbete med idrottsföreningar för att uppmuntra till fysiska aktiviteter
 • Det goda samtalet – Möjlighet till kontakt med terapeuter och psykologer utifrån individens behov
  och förutsättningar
 • Anhörigstöd
 • Fritidsaktiviteter
 • Hjälp med anmälan till bostadskö
 • Sysselsättning i form av utbildning & arbete
 • Läxhjälp
 • Studiebesök
 • Föreläsningar
 • Praktikplatser